19 Μαΐου. Ἡμέρα μνήμης τῆς γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου.

security

19 Μαΐου. Ἡμέρα μνήμης τῆς γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου.

"Νὰ ξεραίνεται ἡ γούλα μ’ ἂν ἀνασπάλλω την πατρίδα μ’, τὸν Πόντον"

Συναξάριον: Τῇ 19ῃ τοῦ μηνὸς Μαΐου μνήμην ποιούμεθα τῶν ἐν παντὶ τρόπῳ βιαίως ἀναιρεθέντων καὶ σφαγιασθέντων ἀνωνύμων μαρτύρων Ἑλλήνων τοῦ Πόντου ὑπὸ τῶν ἀλλοφύλων τε καὶ ἀλλοθρήσκων Βαρβάρων Τούρκων ἤτοι αὐτῆς τῆς καταθλίπτου καὶ σκιερᾶς ἡμέρας τῆς γενοκτονίας τῶν Ποντίων ἀναμεμνησκόμεθα.

"...ὅλα τά θερία πολεμοῦν νά μᾶς φᾶνε καί δέν μποροῦν.
Τρῶνε ἀπό μᾶς καί μένει καί μαγιά ".

Ἡ ζωντανή Ἑλλάδα εἴμαστε ἐμεῖς καί θά συνεχίσουμε νά ἀγωνιζόμαστε γιά τήν ἱστορική ἀλήθεια καί τό δίκαιο, γιά τήν ἀναγνώριση τῆς Γενοκτονίας.

Ὁ Θεὸς ἂς ἀναπαύει τοὺς ἀδελφούς μας ποὺ μαρτύρησαν. Καὶ κανένας λαὸς νὰ μὴ ζήσει παρόμοιες καταστάσεις.

Δαυίδ Παπαδόπουλος