Ενημέρωση για την Ανακύκλωση στα καταστήματα του Δήμου Αχαρνών

security
Για την αξία και τα οφέλη της Ανακύκλωσης, ενημερώθηκαν καταστηματάρχες και προσωπικό καταστημάτων του Δήμου Αχαρνών, στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης που διοργανώνει η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  του Δήμου Αχαρνών, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.
Η εκστρατεία ενημέρωσης αφορούσε κυρίως επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίες χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες, γυάλινων, χάρτινων ή άλλων ανακυκλώσιμων συσκευασιών.
Οι καταστηματάρχες και το προσωπικό καταστημάτων ενημερώθηκαν για την ορθή χρήση των κάδων ανακύκλωσης (μπλε κάδος) και των σημείων συλλογής γυάλινων συσκευασιών (μπλε κώδωνες) στον Δήμο Αχαρνών.
Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  του Δήμου Αχαρνών και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης τόνισε ότι:
"Η προστασία του Περιβάλλοντος αποτελεί υπόθεση όλων μας και η Ανακύκλωση αθροίζεται στις προσπάθειες μας για βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας και των επιχειρήσεων. Το "μήνυμα της ανακύκλωσης" έχει σαν αποδέκτες όλους εμάς και η ευαισθητοποίησή μας σε θέματα Ανακύκλωσης έχει θετική επίδραση –βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα – στην καθημερινότητά μας".