Καταλληλόλητα νερών στις πηγές Πάρνηθας

security

Ενημερώνουμε τους πολίτες σχετικά με την καταλληλόλητα ή μη των νερών των πηγών της Πάρνηθας, για ανθρώπινη κατανάλωση (σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 173/28-03-2017 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας), ως ακολούθως:
 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις των πηγών μπορείτε να απευθυνθείτε στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας (κα Π. Χαϊτόγλου, τηλ. 2102445226).

             Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
                            ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ