Ζητούνται νέοι και νέες


Ζητούνται νέοι και νέες με γνώσεις marketing προκειμένου να στελεχώσουν το τμήμα διαφήμισης γνωστής επιχείρησης.

Aποστολή βιογραφικών dytiki_oxthi@yahoo.gr με γνώσεις marketing προκειμένου να στελεχώσουν το τμήμα διαφήμισης γνωστής επιχείρησης.


Aποστολή βιογραφικών dytiki_oxthi@yahoo.gr