Πρόσκληση εισηγητών ΔΙ.ΚΕ.ΔΙ.ΔΑ του Δήμου Αχαρνών

Στα πλαίσια της οργάνωσης του χειμερινού εξαμήνου 2016-2017 του Διεπιστημονικού Κέντρου Διαλέξεων του Δήμου Αχαρνών ( ΔΙ.ΚΕ.ΔΙ.ΔΑ ), καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να λάβουν μέρος ως εισηγητές για τις παρακάτω ενότητες:         
1. Φιλοσοφία
2. Ιστορία
3. Ψυχολογία
4. Θεολογία
5. Παιδαγωγική
6. Φυσικές Επιστήμες
7. Μουσική Εκπαίδευση και
8. Κάθε επίκαιρο θέμα γενικού ενδιαφέροντος                                          
                     
Όπως δηλώσουν τη συμμετοχή τους, στους υπευθύνους του προγράμματος:
Αικατερίνη Κοχλιού akochliou@acharnes.gr
Σπυρίδων Χρηστάκης schristakis@acharnes.gr.                                                                                                                                                                            
Τηλ. Επικοινωνίας  2132072397 - 2132072470. 
Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά μπορούν να αποσταλούν και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
(οι εισηγήσεις εντάσσονται σε εθελοντικό πλαίσιο)