Δημόσια πρόσκληση Νο 6/2016 για ανέργους ΟΑΕΔ


Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός και ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ Αντώνιος Παλιούρας, σας ενημερώνουν για Δημόσια Πρόσκληση (Νο 6/2016) (εκδόθηκε στις 23-6-2016) προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για 2.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού ΣΕ ∆ΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α’ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ, ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΡΟΩΝ –Α ́ ΚΥΚΛΟΣ, ΓΙΑ 2.500 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.

   Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 12:00 π.μ. της 24ης-6-2016 και λήγει στις  12μ.μ. της 4ης-7-2016. 
   Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο - αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.
    Περισσότερες πληροφορίες  εδώ