Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης


Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός και ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ Αντώνιος Παλιούρας,  σας ενημερώνουν για τη Δημόσια Πρόσκληση (Νο 3/2016) (εκδόθηκε στις 6-4-2016) προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για 413 θέσεις πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε Επιβλέποντες Φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών.

   Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 10 π.μ. της 8ης-4-2016 και λήγει στις  12μ.μ. της 18ης-4-2016.

   Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο - αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

    Περισσότερες πληροφορίες  εδώ